Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

About Us

1C Việt Nam luôn thấy được sự phát triển kinh tế vượt bậc của Việt Nam so với các nước trong khu vực nhờ có nguồn nhân sự tài năng và dồi dào. Chúng tôi hiểu được rằng, khi các doanh nghiệp Việt Nam được tiếp cận với các công nghệ, giải pháp hiện đại tiên tiến thì sự tang trưởng này sẽ còn nhanh và bền vững hơn nữa. Chính vì thế, các giải pháp công nghệ của 1C Việt Nam luôn được phát triển để thích ứng với nhu cầu sử dụng cũng như các thay đổi về thị trường, về chính sách, để có thể đồng hành cùng các doanh nghiệp trong hành trình chuyển đổi số.1C Việt Nam luôn coi giá trị cốt lõi của mình là kim chỉ nam để đạt được những mục tiêu phát triển dài hạn.
- Trung thực và nhiệt huyết
- Kinh nghiệm và sáng tạo
- Đoàn kết và kỷ luật: 

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.